madamescandaleuse.com
Det glittrar på Livrustkammaren
Att smycken är något mer än bara värdefulla prydnader är något som Livrustkammaren verkligen tagit fasta på i sin nya utställning Det glittrar. För första gången ställer man ut merparten av den kun…