madamescandaleuse.com
Madame Campan – hovdamen som överlevde revolutionen
Mycket har skrivits om Marie Antoinette och den franska revolutionen. Hur många hyllmeter av litteratur som idag existerar är omöjligt att uppskatta. Vad som däremot är säkert är att de är av skift…