madamescandaleuse.com
Towerns olösta mordgåta
År 1674 gjordes en makaber upptäckt i Towern i London. White Tower (den äldsta delen av Towern) renoverades och under en trappa påträffades två barnskelett. Man drog snart slutsatsen att pojkarna m…