madamescandaleuse.com
Den kejserliga sängkammaren
Tsar Nikolai II och kejsarinnan Alexandra Feodorovnas sängkammare var Alexanderpalatset i Tsarskoe Selos mest intima rum. Hit kunde man inte ta sig via palatskorridoren, utan enbart genom familjens…