maconfidential.com
ONE CUT OF THE DEAD
Kamera o tomeru na! Director: Shinichirô Ueda Intèrprets: Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama, Ayana Gôda, Miki Yoshida, Kazuaki Nagaya, Hiroshi Ichihara, Takuya Fujimura, Yôko Takahas…