machinemusic.net
זה הדליק אותי // 2010: ארכיאולוגיה של שנה במוזיקה
הרבה זמן לא העליתי שום דבר, וזה מהסיבה הפשוטה שלא ממש יצא/לא ממש בא לי/הייתי מעט מבואס, לא כזה משנה ממה. אבל מה שכן משנה, הוא שאת עניין סיכומי השנה – שאותו אני לא בהכרח מחבב, אבל אולי קצת – אני אעש…