machinemusic.net
סתם // מוזיקה לא באה מהאוויר – פרק ב'
פרק ב' של המסע הרגשני והמיותר לעומק ההיסטוריה האישית שלי עם מוזיקה בעצם אמור היה להגיע לפני פרק א'. זה שלא שהרגעים שציינתי בפרק א' לא היו חשובים – כי הם היו – אלא שהם ייצגו אולי את הרגע…