machinemusic.net
ארבעה שירים לשבוע חדש // בלאגן בים תיכון
השבוע עקרונית התחיל אתמול, אבל עם הבלוג החדש בא החשק. ומה סיבה טובה יותר לחגוג מאשר עוד בלאגן מפואר תוצרת המזרח התיכון. וברוח רטובה זו: הקישור במקרה זה הוא ללא ספק קלוש, אבל שיש שיר טוב גם מילה אחת…