maartenhertoghs.wordpress.com
Vlamingen en missionaire leiders (1)
We hebben sinds de leergemeenschap in juni verder nagedacht over en stappen genomen in hoe we kunnen werken aan een cultuur van discipelschap. In enkele kringen en op persoonlijk vlak zijn al mooie…