m950.wordpress.com
До свршетка филма / Владимир Јагличић
Осврт Од трњине утрнили зуби, оним што је знало да нас спаја. Део нашег живота се губи за улицом, ко клиначка граја. Погледаш ли, стара места вире, ал их прекри невидљиви вео. Део нашег живота ум…