m950.wordpress.com
Antologija u čast Njegoša
Radulović je, kako veli, sasvim siguran u reči Josifa Brodskog, da dobra poezija uvek nadživi politiku i da se svaka zemlja, kada se predstavlja u porodici naroda, poziva na sv…