m950.wordpress.com
„ Сеоска улица у Мишљеновцу “ / Драгомир Глишић … и остало
ГЛИШИЋ, ДРАГОМИР (Ваљево, 1.3.1872.— Београд, 17.6.1957.), Србија. Уље/платно, дим. 46,0 x 60,0 цм, ориг. оквир, дим. 60,7 x 74,7 цм, сигнирано: д.д.к. ДГлишић 1932. Иза на платну аутор исписао пос…