m950.wordpress.com
KURGAN (pojam)
Kurgan, kojemu naziv dolazi od turske riječi za grobni humak, je naziv za velike grobne humke koji su u prošlosti bili građeni u istočnoj Evropi i Aziji. Kurgani pripadaju različitim epohama i razl…