m950.wordpress.com
Александар Костадиновић О НЕПОНОВЉИВОМ ДЕЛУ, ИСТИМ НАЧИНОМ
Јован Пејчић, Истина и облик живе речи. Књижевни разговори Бранимира Ћосића. – Admiral Books, Београд 2010. „Јер то­га има код нас – да са смр­ћу пи­сца иш­че­зне и ње­го­ва успо­ме­на“ – бит­но је…