m-plooi.nl
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen M-Plooi, hierna te noemen: “Verkoper”, en een Wederpartij waarop Ver…