lydisentrum.no
Voiceover innspilling - Lyd i Sentrum AS
Vi har et stor luftig rom for innspilling. Her kan vi spille inn voiceover, lydbøker og lage fowleys. Kontakt oss fort mer om innspilling av Voiceover.