lycklighast.wordpress.com
Värt att tänkas på
Magsår är en mycket vanlig åkomma hos våra hästar. Intressant är att hästar som går på gräs aldrig utvecklar sjukdomen! Symtomen är mycket varierande men vanligast är att hästen ratar kraftfodret …