lycklighast.wordpress.com
Myt: Morötter och vänlighet kommer att skämma bort hästen
Fel. Morötter och vänlighet är viktigt. Det visar hästen att du bryr dig, det visar din mjuka sida, vad vi i Parelli kallar The friendly game (lek nummer ett). Det är den allra viktigaste leken då …