lycklighast.wordpress.com
Helt otroligt UNDERBART!
Sist tog jag Mathildan. Zon 3 driving en bit på vägen först, helt otroligt hur lugn hon var. När jag hoppat upp blev hon först orolig men gick bra sen. Sen testade jag att ha en ”uppgift&#822…