luxmobleh.com
استان مانیسا در کشور ترکیه - دیدنی های شهر مانیسا ترکیه | لوکس مبله
استان مانیسا در کشور ترکیه و در قاره آسیا واقع شده است . استان مانیسا در ناحیه غرب کشور ترکیه واقع شده است . این استان از قسمت غرب با استان ازمیر ، از سمت