luxmobleh.com
استان ترابزون در کشور ترکیه - دیدنی های شهر ترابزون ترکیه | لوکس مبله
استان ترابزون در کشور ترکیه و در قسمت شمال شرقیکشور ترکیه واقع شده است . این استان در مجاورت در یای سیاه قرار دارد و به صورت یک شهر ساحلی می باشد . این شهر