lutjebroekonline.nl
Registratie levenloos geboren kind
5 februari 2019 Ouders die wensen dat hun levenloos geboren kind geregistreerd wordt, kunnen sinds 4 februari 2019 een verzoek tot registratie in de basisregistratie personen (BRP) indienen bij de …