luthar.com
Njanappaana by Poonthanam Nambudiri-3
Kaayena vaacha manasendriyairvaa budhyaathmanaa vaa prakruthe swabhaavaath karomi yadyath sakalam parasmai naaraayanaayethi samarppayaami