lusr2020.uniza.sk
Príhovory členov predsedníctva a organizačného výboru LU SR 2020
VÁŽENÍ PRIATELIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU, je pre mňa veľkou cťou privítať na akademickej pôde Žilinskej univerzity v Žiline i v našom meste účastníkov Letnej univerziády SR 2020. Naša univerzita sa ta…