luqmanhamzah.wordpress.com
SISTEM PEMILIHAN KHALIFAH
DALAM sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafa’urraasyidin sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di-bawah …