lumigraph.se
HiTi G2 – den nya, miljövänliga generationen fotopapper
HiTi G2 är det nya, miljövänliga fotopapperet. Bakom den trendbrytande tekniken ligger flera års forskning och tester. HiTi Digital Inc. har med egen anläggning for produktion och utveckling byggt …