lukaszfrontczak.com
Kevin Currie-Knight – Dlaczego nie pytam już dzieci jak radzą sobie w szkole?
Z zasady nie pytam już więcej dzieci o to, jak radzą sobie w szkole. Pozwólcie mi wyjaśnić dlaczego.