luisafoodie.com
Synestezja i mówienie o jedzeniu.
Synestezja to w psychologii stan, lub zdolność, w której doświadczenia jednego zmysłu wywołują jednocześnie doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. W dużym uproszczeniu chodzi o słyszen…