luginalajm.com
Agjensioni Kundër Korrupsion ka dënuar këshilltaren e APN-së në Preshevë si rezultat i konfliktit të interesit
Për shkak se në të njëjtën kohë ka qenë këshilltare e Kuvendit komunal të Preshevës dhe ka lidhur disa kontrata me të njëjtën Komunë, në bazë të të cilave ajo mori pjesë në prokurimin publik dhe përcaktimin e statusit të refugjatëve dhe personave të zhvendosur, Agjensiomi Kundër Korrupsion përcaktoi që Arzana Bajrami ishte në konflikt […]