lugarski.wordpress.com
Pile i oral’
Mili Bože, čuda velikoga. Dal’ je to pile u kučine, Il’ može biti kakav orao lešinar. Nit je pile u kučine, Niti kondor ( a ni concord), Već stelt jastreb prevrtač.