lugarski.wordpress.com
Kolega
Kolega je otišao. Ali, stvarno. Ovako mi je i ostao u sećanju. Na putu od seoske škole do kuće. Svratio bi ponekada usput tu iza one krivine u seosku prodavnicu (zadrugu), popio pivo skoro nika…