lugarski.wordpress.com
Raspilaviti se
Kako da ti pojasnim termin? Pa kad Ĩujem „Starry Starry Night“ uz slike Vincent Van Gogh-a ja se raspilavim.