lugarski.wordpress.com
S’ kim na pusto ostrvo
Onomad sam, samo delimično gledao jedan film. Na TV-u. Bio je vikend. Lahki dremež posle ručka. Prava sijesta. Malo gledam, malo dremam. Pa pogledam na jedno oko… Film dosadan. Neka žena se p…