luckytarot.se
Är jag HSP? - Luckytarot | Spådom online, Tarot & Vi spår din framtid
ÄR jag HSP? Highly Sensitive Persons innebär att en person är högsensitiv. Det här är ett karaktärsdrag som ca 15-20% av världens befolkning föds med. Det här är så pass vanligt att det inte bör ses som något ovanligt, då ungefär var femte person har det här karaktärsdraget. Hur vet man om man är en …