lucdewaele.com
De falsificatie in de Belgische fotografie (3). Nil desperandum.
Het zoeken naar een artistieke identiteit – een vermoeiende en belastende ‘queeste’ – is voor veel jonge mensen, die in vormen van kunstvorming volwassener geworden zijn, een beklemmende worsteling…