lsddp.org
LSDDP Taryba patvirtino kriterijus ir datą, iki kada skyriai siūlo kandidatus kitų metų rinkimams į Seimą