lsddp.org
Drevernos uoste praūžęs LSDDP sąskrydis džiugino geru oru ir puikiomis emocijomis