lsddp.org
G. Kirkilas: „Šiandien, pagerbdami Antrojo pasaulinio karo aukas, turime dar labiau susivienyti vieningoje Europoje“