lsddp.org
ERK pirmininkas G. Kirkilas susitiko su Saeimos Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto delegacija