lsddp.org
LSDD frakcijos seniūnas atidarė parodą „Lietuvos kunigaikščiai Tėviškės spalvų fone“