lowiecpolski.info
Sztucer dla leśnika - Łowiec Polski
Niemiecki leśnik złożył podanie o licencję na broń i kompensator wystrzału, czyli tłumik. Jako uzasadnienie podał, że w ramach swoich obowiąz­ków zobowiązany jest do polowa­nia. W wyniku wcześniej przebytego i potwierdzonego klinicznie urazu powinien unikać dalszych szkód spo­wodowanych hałasem. Dlatego zalece­niem lekarza było stosowanie tłumika w broni. Urzędnicy oczywiście odrzucili wniosek, stwierdzając, że udzielenie licencji …