lowiecpolski.info
Krzyż dla bohaterów - Łowiec Polski
Myśliwi stoją na straży nie tylko rodzimej przy­rody, ale także pamięci o tych, którzy dla Polski nie żałowali krwi. Dowiedli tego członkowie KŁ „Leśnik” z Lublina, którzy ufundo­wali dębowy krzyż upamiętniający powstańców styczniowych. Uroczy­stość otworzył Grzegorz Howorus, prezes koła, cytując fragment wier­sza Artura Oppmana: „Jest w duszy polskiej ukryty zakątek,/ Gdzie błądzą ciche lat umarłych …