lowiecpolski.info
Buszujący w trzcinie - Łowiec Polski
Pasję psów myśliwskich, pracujących jako płochacze i dzikarze, można poznać po skłonności do przetrząsania szuwarów.