lovelife.org.il
האם הפסקת הריון תשפר את מצבי הפסיכולוגי
נשים רבות מבקשות לפתור מצב של מצוקה זמנית בעמצאות הפלה. האם הפלה באמת יכולה לסייע לנשים מבחינה פסיכולוגית? כמובן שאין תשובה חד משמעית. אולם מתקשרות אלינו נשים רבות לאחר הפלה כדי לשתף איתנו מצוקה ול…