lovelife.org.il
הפלות מלאכותיות: סוגייה דתית או עניין של שוויון זכויות וחיי אנוש?
האם העמדה שמתנגדת להפלות מלאכותיות נובעת מהשקפה דתית? קודם כל, חשוב לציין שלמרכזנו מגיעות נשים מכל מגזר בחברה הישראלית: חילוני, דתי, חרדי, מסורתי, אתאיסטי, נוצרי ומוסלמי. במרכז לילך אנו משרתים את כ…