loveisaname.com
Citate despre primăvară în engleză traduse | Love is a name
Spring is natures way of saying, "Lets party!" Robin Williams Primăvara este calea naturii de a spune, "Să petrecem!" Spring: the music of open windows. Terri Guillemets Primăvara: muzica ferestrelor deschise.The worlds favorite season is the spring. All things seem possible in May. ¬Edwin Way Teale Sezonul favorit al lumii este primăvara.Totul pare posibil în luna mai.Spring has returned. The Earth is like a child that knows poems. Rainer Maria Rilke Primăvara s-a întors. Pământul este ca un copil care ştie poezii.Sit quietly, doing nothing, spring comes, and the grass grows by itself. Zen Stai liniștit, nu face nimic, vine primăvara, iar iarba crește singură.April hath put a spirit of youth in everything. William Shakespeare Aprilie a pus un spirit de tinerețe în toate.You can cut all the flowers but you cannot keep spring from coming. Pablo Neruda Poți tăia toate florile, dar nu poți să ții de primăvară să nu vină.The force of Spring — mysterious, powerful beyond measure. Michael