loveisaname.com
Statusuri de prietenie în engleză | Love is a name
Friendship is born at that moment when one person says to another: ''What! You too? I thought I was the only one''. (Prietenia se naște în acel moment în care o persoană spune alteia: "Ce! Şi tu? Am crezut că am fost singurul. '') A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have. (Un prieten bun este ca trifoiul cu patru foi; greu de găsit și norocos de avut.) A friend is someone who knows all about you and still loves you. (Prieten este cel care știe totul despre tine și încă te iubește. )