louterlou.me
Het Nieuwe Wilhelmus (zelf ingezongen!)
Het Wilhelmus, heden ten dage weer in ons aller monde, is sterk verouderd. De tekst ronduit onbegrijpelijk Daarom heeft uw nederige dienares besloten om een nieuwe, tijdsconforme versie op te stell…