louterlou.me
nee joh, niet jij!
dacht je echt dat ik het over jou had? dacht je dat? nee joh, niet jij!! dacht je werkelijk dat ik jou aan de wilgen zou hangen? figuurlijk dan? echnie, niet jou!! dacht je in alle ernst dat ik jou…