louterlou.me
shit zeg
shit zeg, dat dit nou gebeurt alwéér vol glans en schijn afgekeurd… shit zeg, dat ik het niet zag het feit dat jij me écht niet mag…. shit zeg, die onoplettendheid en mijn eeuwig volhar…